Termeni şi Condiţii

VĂ RECOMANDĂM CITIREA CU ATENŢIE A TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR DE MAI JOS1. Generalități

a. Ce reprezintă “Termeni și condiții”

Sintagma „Termeni și Condiții” reprezintă criteriile care conduc la formarea acordului legal dintre deținătorul Platformei „Shop42” denumită în continuare „Shop42” și persoana fizică sau juridică, persoană care utilizează platforma denumita în continuare „Utilizator”.

b. Acordul

Acordul cu privire la „Termeni și Condiții” constituie declarația și garantația utilizatorului persoană fizică privind faptul că are vârsta de 18 ani împliniți, are capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul utilizatorului persoană juridică, faptul că aceasta este o societate legal constituită și functionează în conformitate cu legile în vigoare, iar reprezentanții acesteia sunt mandatați să exprime acordul Utilizatorului în totalitate și neconditionat asupra tuturor „Termenilor și Condițiilor” din prezentul document denumit în continuare „Contract”. „Shop 42” își rezervă dreptul de a modifica, completa sau de a actualiza oricând și unilateral „Termenii și Condițiile” și va înștiința Utilizatorul de acest aspect printr-o notificare în cadrul platformei „Shop42”. Neacceptarea „Termenilor și Condițiilor” va conduce la imposibilitatea Utilizatorului de a-și înregistra un cont în cadrul aplicației și de a folosi platforma „Shop42” pentru adăugarea de anunțuri. Vizualizarea anunțurilor din platforma „Shop42” nu este condiționată de crearea unui cont de Utilizator, dar pentru o mai buna interacțiune cu platforma „Shop42” va fi afișată separat „Politica Cookies” în scopul obținerii acordului vizitatorului, care este parte integrantă din „Termeni și Condiții”. Platforma „Shop42” poate conține prin intermediul reclamelor sau al anunțurilor Utilizatorilor, link-uri sau trimiteri către alte pagini web, iar accesarea acestora de către Utilizatori se face pe propria răspundere. Într-un astfel de caz, Utilizatorul își asumă riscul și răspunderea prin acceptarea termenilor și condițiilor specifice și aferente acelor pagini web/aplicații, platforma „Shop42” nefiind răspunzătoare pentru conținutul respectivelor pagini web/aplicații/programe, neputând controla și garanta conținutul, corectitudinea informațiilor și securitatea unor terțe pagini web/aplicații și/sau programe. În cazul în care un părinte sau un reprezentant legal are cunoștință că proprii săi copii au furnizat platformei „Shop42” datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze de îndată deținătorul platformei (societatea).

c. Definiții termeni

• Termeni și Condiții – regulile care guvernează acordul dintre Beneficiarul/Proprietarul Platformei „Shop42” și Utilizatori.
• Acordul – manifestarea de voință prin care se acceptă necondiționat termenii și condiițile de utilizare a platformei „Shop42”.
• Platforma „Shop42” – pagina web/aplicația prin intermediul căreia se postează anunțuri având ca obiect produse/servicii și reclame.
• Beneficiarul platformei – deținătorul legal al platformei cu datele de identificare aflate la secțiune contact din cadrul paginii web www.shop42.online
• Operator de date cu caracter personal - persoana juridică care este deținătorul legal al platformei cu datele de identificare aflate la secțiune contact din cadrul paginii web www.shop42.online
• Utilizator – orice persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu și/sau orice persoană juridică ce devine titulara unui cont în cadrul platformei „Shop42”.
• Vizitator - orice persoană fizică cu deplină capacitate de exercițiu și/sau orice persoană juridică ce poate viziona pagina web, dar care nu deține un cont în cadrul platformei „Shop42” și nu beneficiază de toate drepturile unui Utilizator, cum ar fi dar fără a se limita la adăugarea de anunțuri,etc.
• Contul Utilizatorului – spatiul virtual al Utilizatorului, identificat prin nume, adresă de email, telefon, parolă, etc. care permite adăugarea/stocarea/promovarea anunțurilor, comunicarea cu alți Utilizatori prin modulul de mesagerie, efectuarea plăților, acces la rapoarte de informare asupra activității contului, etc.
• Anunţ – publicare/înștiințare prin care se aduce la cunoștința publicului un anumit eveniment.
• Produs – un bun material/obiect care formează obiectul unui anunț.
• Serviciu – o activitate specifică ce formează obiectul anunțului.
• Vanzator – orice persoană fizică având capacitate deplină de exercițiu sau persoana juridică ce intenționează să înstrăineze contracost un produs sau serviciu.
• Cumparator - orice persoana fizica cu capacitate deplina de exercitiu sau persoana juridica care intentioneaza sa achizitioneze contracost un produs sau serviciu.
• Marketing – concept și activități care urmăresc promovarea/dezvoltarea unor companii, produse și/sau servicii prin diferite tehnici și metode.
• Moderator/Verificator – operator/persoana desemnată de beneficiarul platformei „Shop42” pentru verificarea respectării îndeplinirii de către utilizatori a criteriilor de utilizare a platformei.
• Terţi parteneri – Persoane juridice a căror activitate/servicii sunt indispensabile în vederea aducerii la îndeplinire a scopului urmărit de beneficiarul platformei „Shop42” și/sau Utilizator.
• Linkuri – conexiune cu alte pagini web/aplicaţii/programe.
• Pagina web – pagina virtuală în www (world wide web) sau orice alt sistem de hipertext.
• Aplicaţie/Programe (web/de calculator) – pagina virtuală în www (world wide web) sau orice alt sistem de hipertext.
• Promovare – campanie de evidențiere a unui produs/serviciu.
• Promoţie – reprezintă servicii oferite de către platforma „Shop42” care implică oferirea unor prețuri speciale (discountate) sau gratuite către Utilizatori în baza unor regulamente clar determinate.
• Reclamă – activitate de publicitate prin care se urmărește câștigarea interesului public asupra unor companii/produse/servicii.
• Cookies - fișiere de tip text pe care un browser Web le stochează pe aparatul utilizatorului. Acestea sunt utilizate de site-uri web pentru autentificare, stocarea informațiilor / preferințelor site-ului, alte informații de navigare și orice altceva care poate ajuta browserul Web în timp ce accesează serverele Web.
• Politica de preţuri – reprezintă prețurile promovate de către beneficiarul platformei „Shop42” pentru fiecare tip de serviciu în parte.
• Politici şi regulamente promoţionale – reprezintă acele reguli care reglementează organizarea de tombole/promoții prin criterii bine determinate și aduse la cunoștința Utilizatorilor.2. Părţile

Părțile contractului/acordului sunt reprezentate de către deținătorul platformei „Shop42” pe de o parte și „Utilizator” pe de altă parte. Deținătorul platformei „Shop42” este o persoană juridică română cu datele de identificare menționate în secțiunea „Contact”.3. Scopul

Scopul „Termenilor și Condițiilor” este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a platformei „Shop42” si a serviciilor, astfel încât Utilizatorul să fie informat în mod complet și totodată să aibă reprezentarea deplină a consecințelor operațiunilor sale.4. Durata acordului

Durata acordului Utilizatorului asupra termenilor și condițiilor este egală cu perioada de valabilitate a contului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul ia la cunoștință că durata acordului împreună cu toate modificările ulterioare este egală cu validitatea contului sau, mai exact, până când acesta este închis de către Utilizator sau blocat de către Platformă pe baza nerespectării termenilor și condițiilor prezentului contract.


5. Modul de utilizare a platformei

a. Folosirea platformei de către Utilizator


i. Crearea şi deţinerea unui cont de utilizator

Crearea unui cont de Utilizator este absolut necesară pentru a putea adăuga și promova anunțuri prin intermediul platformei „Shop42”. Pentru crearea unui cont, trebuie acceptat necondiționat prezentul contract.

Crearea unui cont este gratuită.

Vizualizarea anunțurilor din cadrul platformei se poate face și fără crearea unui cont, însă nu se vor putea adăuga anunțuri cu produse/servicii spre vânzare.

Înregistrarea unui cont se face pe baza următoarelor date:

• Nume
• Email
• Parolă

La înregistrarea prin opțiunea „facebook” sau „google”, contul se creează automat pe baza informațiilor primite de la aceste platforme.

După înregistrarea unui cont, utilizatorul va trebui să mai completeze câmpuri suplimentare pentru a putea folosi în integralitate funționalitățile platformei.

• Date de contact

o Număr de telefon – pentru afişarea acestuia în cadrul anunţurilor
o Judeţ
o Oraş
o Zona
o Website

• Date de facturare

o Tip persoană (fizică sau juridică)
o Nume companie
o Cod Unic de Identificare (CUI) – doar în cazul persoanelor Juridice
o Număr de înregistrare (ONRC) – doar în cazul persoanelor Juridice
o Adresa – doar în cazul persoanelor Juridice
o Cod Postal

Pentru validarea contului în cazul în care nu a fost folosită opțiunea de înregistrare prin „facebook” sau „google” este necesară confirmarea adresei de email introdusă în cadrul platformei, prin accesarea unui link transmis de platforma „Shop42” către adresa de email a utilizatorului.


ii. Adaugarea anunţurilor

Utilizatorul are dreptul de a adăuga anunțuri gratuite și/sau contracost, conform politicii de prețuri a beneficiarului platformei „Shop42”, care se regăsește în cadrul platformei la secțiunea „Politica de prețuri”.

Valabilitatea unui anunț este de 30 zile calendaristice și poate fi reînnoit ori de câte ori dorește Utilizatorul.

Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

Utilizatorilor le este interzis să publice Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

Cu excepția produselor sigilate, în cazul profesioniștilor/persoanelor juridice care au contracte de distribuție cu producătorii, nu sunt permise spre publicare anunțuri care implică linkuri/sigle/poze care nu fac obiectul dreptului de proprietate al Utilizatorului.


NU SUNT PERMISE a fi adăugate şi publicate anunţuri pentru:

• droguri şi materiale obsecene şi erotice
• matrimoniale, sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare
• oferte de locuri de muncă care implicaă masaj erotic, sex plătit sau activităţi de videochat
• servicii de amanet, cămătarie sau altele similare
• jocuri de noroc, tranzacţii virtuale
• bunuri obţinute prin furt, jaf, înselatorii sau alte tipuri de infracţiuni
• bunuri periculoase pentru sănătatea şi viaţa umană
• bunuri inexistente
• animale pe cale de dispariţie sau protejate prin lege
• produse contrafăcute sau replici ale unor produs originale
• materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde)
• muzica, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor şi proprietate intelectuală
• lucrări de diplomă sau ajutor în scrierea unei lucrări de diplomă
• organe umane
• arme şi muniţii letale/neletale care nu respectă Dispoziţiile prevăzute de către Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
• comercializarea câinilor din categoria raselor interzise
• orice alte şi/sau produse care contravin legii.
• ţigări şi băuturi alcoolice
• medicamente şi suplimente nutritive

Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte prevederile OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, Ordonanța de urgență 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, precum și orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.

Nu este permisă introducerea de reclame sau alte elemente de promovare a concurenței în cadrul anunțului, sau oricăror altor produse și/sau servicii care nu fac obiectul anunțului și care nu respectă termenii și condițiile prezentului contract sau legislației în vigoare.

Nu este permisă introducerea în cadrul anunțului a oricăror prezentări, descrieri, invitații și/sau solicitări care nu au legătură cu produsul și/sau serviciul sau care contravin legilor în vigoare.

Nu sunt permise anunțuri care au numere de contact cu suprataxă, și/sau reprezintă mesaje de tip SPAM, și/sau promovează orice activități politice, paramilitare, sau de orice altă natură și/sau orice tip de produs care să contravină legilor în vigoare.

În cazul în care Utilizatorul nu respectă termenii și condițiile prezentului acord, platforma „Shop42” are dreptul de a bloca și/sau elimina anunțurile în cauză dar și de a bloca și/sau elimina contul Utilizatorului.

În cazul în care Utilizatorul a publicat un anunț contracost, care contravine prezentului contract și/sau legislației în vigoare și este blocat sau eliminat de către platforma „Shop42”, prețul plătit nu se restituie.


iii. Promovarea anunţurilor contracost

Utilizatorul are dreptul de a promova anunțuri gratuite și/sau contracost, conform politicii de prețuri a beneficiarului platformei „Shop42”, care se regăsește în cadrul platformei la secțiunea „Politica de prețuri”.

Utilizatorul are dreptul de a alege perioada de promovare în conformitate cu variantele existente pe platformă și are obligația de a plăti pretul aferent, conform politicii de prețuri a beneficiarului platformei „Shop42”.

Variantele de promovare a anunțurilor sunt:

• Premium – listarea anunțurilor în secțiunea dedicată, adăugare eticheta „premium” și adăugarea unui fundal colorat anunțului;
• Evidențiere – adăugarea unui fundal colorat anunțului, diferit de cel folosit la anunțurile premium.
• Reînnoire automată – reînnoiește data de publicare a anunțului pentru a urca în rezultatele căutărilor rezultând într-o vizibilitate mai mare.

Opțiunile și prețurile aferente acestor variante de promovare se pot regăsi în „Politica de prețuri”.

Anunţurile promovate vor aparea în:

• pe prima pagină în secțiunea de „Anunțuri Premium”;
• pe pagina „rezultate cautare” în secțiunea de „Anunțuri Premium”;
• în afara secțiunii de „Anunțuri Premium” vor apărea printre anunțurile afișate.

În cazul în care Utilizatorul a promovat contracost un anunț care contravine prezentului contract și/sau legislației în vigoare și este blocat sau eliminat de către platforma „Shop42”, prețul plătit nu se restituie.


iv. Promovarea anunțurilor în mod gratuit/subvenționat

Platforma „Shop42” poate oferi gratuit diferite moduri de promovare a anunțurilor Utilizatorilor, conform unor „Politici și regulamente promoționale”, care se regăsesc în cadrul platformei la secțiunea cu același nume.


v. Promoții oferite de către Furnizor în scop de marketing

Platforma „Shop42” poate oferi și organiza, în scop de marketing, diferite promoții pentru o perioadă determinată, prin care să ofere discounturi, credite ori bunuri și/sau servicii gratuite pe baza unor tombole sau algoritmi de calcul și selecție, conform unor instrucțiuni clare, care vor fi prezentate în detaliu în cadrul platformei la secțiunea „Politici și regulamente promoționale”.


vi. Reclame în cadrul platformei „Shop42”

Platforma „Shop42” poate oferi și organiza, în scop de marketing, spațiu de reclame care se poate contracta în conformitate cu „Politica de Prețuri”, care se regăsește în cadrul platformei în secțiunea cu același nume.

 

Reclamele pot fi afișate în următoarele poziții și forme:

• În partea superioară a paginii principale (antet/header) sub forma unui banner.
• În partea inferioară a paginii principale (subsol/footer) sub forma unui banner.
• În pagina principală intre anunţuri.
• În pagina “rezultate căutare” (antet/header).
• În pagina “rezultate căutare” între anunturi.
• În pagina “cautare avansată” (subsol/footer).
• Pe coloanele laterale paginii, stânga respectiv dreapta şi pe pagina de anunţ sub detaliile vânzătorului, prin intermediul modulului „google ads”.

Reclamele contractate vor fi afişate aleatoriu pe baza unui algoritm automat al codului sursă.


În cazul în cazul în care utilizatorul șterge bannerele/reclamele active contractate și achitate, bugetul neconsumat nu se returnează și nici nu se poate folosi pentru promovarea altor bannere/reclame.

vii. Politica de retur

Datorită faptului că platforma „Shop42” oferă servicii de promovare, politica sa în ceea ce privește returul vizează nerambursarea sumelor plătite pentru oricare dintre serviciile achiziționate, cum ar fi, dar fără a ne limita la:

• Costuri pentru adăugarea anunțurilor (dacă este cazul);
• Costuri pentru promovarea anunțurilor prin definirea lor ca premium, evidențiere, înnoire automată, etc.;
• Costuri pentru achiziția unui pachet promoțional de credite;
• Costuri pentru achiziția unui anumit abonament care oferă reduceri;
• Costuri pentru achiziția de spațiu publicitar.

 

b. Preţuri şi moduri de plată


i. În ceee ce priveşte serviciile oferite de platforma „Shop42”

Pentru serviciile contractate de la beneficiarul platformei „Shop42” conform opțiunii Utilizatorului și în concordanță cu „Politica de prețuri” care se regăsește în cadrul platformei la secțiunea cu același nume, plata se va efectua prin următoarele metode:

• plata online cu cardul prin intermediul modululelor aferente din cadrul platformei:

EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard) - Dacă ați ales metoda de plată "Online prin card bancar" este necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră în pagina securizată a procesatorului de plăți. Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului "3-D Secure" elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor online același nivel de securitate ca acelea realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. "3-D Secure" asigură în primul rând că nicio informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

PayPal - plată sigură și protecție pentru achizițiile dumneavoastră dacă acestea nu corespund descrierii furnizorului. Plata se poate efectua doar prin deținerea unui cont și utilizarea oricărui dispozitiv care conține aplicația PayPal. Este gratuit să deschideți un cont PayPal și să cumpărați ceva folosind PayPal, cu excepția cazului în care implică o conversie monetară. Nu există taxe PayPal dacă utilizați soldul PayPal pentru a trimite bani în propria valută prietenilor și familiei. Pot exista taxe pentru alte tranzacții.

• plata prin credite, prin intermediul modulului „Portofel".

Important de ştiut! - Pentru plăţile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

În oricare dintre metodele menționate mai sus, Utilizatorul ia la cunoștință faptul că în completarea termenilor și condițiilor din prezentul contract, pot fi termeni și condiții ale terților parteneri (ex. bănci, integratori de servicii financiare, procesatori de plăți, companii de telefonie mobilă, etc.) care vor fi prezentați pe pagina de plată în care va fi redirecționat Utilizatorul și care trebuie acceptați necondiționat pentru a continua și finaliza procesul de plată.

În cazul în care Utilizatorul a publicat și/sau promovat contracost un anunț care contravine prezentului contract si/sau legislatiei in vigoare și este blocat sau eliminat de către platforma „Shop42”, prețul plătit nu se restituie.


ii. În ceea ce priveste produsele/serviciile oferite de terţe persoane prin intermediul anunţurilor listate pe platforma „Shop42”

În cazul în care Utilizatorii și/sau vizitatorii platformei efectuează tranzacții comerciale între ei, ca urmare a identificării unor produse și/sau servicii de interes în cadrul unor anunțuri, platforma Shop42 nu este responsabilă de metoda de plată aleasă de terți, persoane fizice sau juridice, și nu controlează în niciun fel aceste tranzacții, prin urmare nu poate fi trasă la răspundere pentru orice eventuale prejudicii suportate de orice terță parte ca urmare a unor astfel de tranzacții.

Platforma Shop42 recomandă tuturor Utilizatorilor să verifice cu atenție atât veridicitatea produselor și/sau serviciilor promovate spre vânzare de terți prin intermediul platformei cât și corectitudinea și legalitatea anunțurilor.

Platforma Shop42 recomandă și solicită, după caz, tuturor Utilizatorilor să nu efectueze plăți:

• în avans
• pentru servicii ce nu au fost prestate
• pentru produse care sunt contrafacute
• pentru orice produs şi/sau serviciu suspect a fi ilegal

Platforma „Shop42” solicită ca orice Utilizator care a identificat orice anunţ ca fiind ilegal, jignitor/ofensator şi/sau orice comportament de o astfel natură să reclame de îndată beneficiarul platformei şi/sau autorităţile competente.


c. Portofel

Reprezintă spațiul virtual în care se colectează „Credite”. Creditele sunt considerate a fi un tip de monedă de schimb cu echivalent în lei (1 credit = 1 leu), care pot fi achizionate prin alegerea pachetelor disponibile sau oferite în mod gratuit de către platforma Shop42 pe baza promoțiilor existente.

Utilizatorul își poate verifica în orice moment soldul de credite și poate urmări atât achiziția creditelor cât și creditele primite în urma unor acțiuni promoționale în secțiunea „Tranzacții” din meniul „Plăți”.


d. Servicii oferite de terţi

Serviciile oferite de terți Utilizatorilor, pe baza existenței unor raporturi între aceștia, cum ar fi dar fără a se limita la, curieri, bănci, companii de telecomunicații, etc., vor genera costuri care cad în sarcina Utilizatorilor și nu produc niciun efect asupra beneficiarului platformei Shop42.

Serviciile oferite de terți beneficiarului platformei Shop42, cum ar fi dar fără a se limita la, procesatori de plăți, etc., care se nasc datorită și pe baza existenței unor module/servicii oferite în cadrul platformei, produc efecte numai față de beneficiarul platformei Shop42.


e. Verificarea şi moderarea conţinutului platformei

Platforma Shop42 are dreptul de a verifica, modera și interveni în conținutul platformei, incluzând conturile Utilizatorilor, anunțurile acestora și mesajele de comunicare aferente, dar și reclamele și conținutul acestora.

Platforma Shop42 are dreptul de a bloca și/sau șterge anunțuri și conturi ale utilizatorilor care nu respectă termenii și condițiile prezentului acord.


f. Limbaj licențios și acțiuni ilegale ale Utilizatorilor

Orice acțiune ilegală și limbaj licențios sunt STRICT INTERZISE în cadrul platformei Shop42. Utilizatorul care nu respectă prezentul contract și legislația în vigoare va fi răspunzător în mod civil, contravențional și/sau penal pentru acțiunile sale, conform legii.

Beneficiarul platformei va întreprinde măsuri de raportare către autoritățile competente în cazul depistării unui comportament ilegal și/sau reclamării unui astfel de comportament de către un alt utilizator. De asemenea, beneficiarul platformei va întreprinde acțiuni directe în ceea ce privește identificarea unui astfel de comportament, precum blocarea contului Utilizatorului și eliminarea anunțurilor sale, dar și acționarea în instanță pentru solicitarea de daune-interese în cazul în care imaginea platformei Shop42 este afectată de un astfel de comportament, la care se adăuga suma prejudiciilor suferite de beneficiarul Platformei Shop42.6. Responsabilitate, Drepturi şi Obligaţii

a. Furnizor servicii / platforma „Shop42”

Platforma Shop42 se obligă să publice toate anunțurile Utilizatorilor prin intermediul acesteia, în măsura în care acestea respectă întocmai regulile prevăzute în prezentul document și legislația în vigoare.

Platforma Shop42 se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil orice erori și disfuncționalități care vizează funcționarea acesteia, dar nu se obligă în niciun fel și nu oferă nicio garanție Utilizatorilor în cazul în care serviciul/platforma va conține eventuale erori, că va oferi un serviciu neîntrerupt, sigur și la timp, etc.

Platforma Shop42 nu este responsabilă de niciun prejudiciu care poate fi cauzat Utilizatorilor prin serviciile oferite de către terți și/sau defecțiunile tehnice ori orice informații incorecte conținute de paginile web/aplicații/programe ori orice tip de produs comercializat de aceștia.

Platforma Shop42 nu este răspunzătoare și nu poate fi trasă la răspundere pentru oricare dintre activitățile desfășurate de către Utilizatori, inclusiv dar fără a se limita la conținutul datelor furnizate privind datele de identificare, cele ale produsului sau serviciului ce fac obiectul Anunțului sau orice altă acțiune întreprinsă de Utilizatori. De asemenea, Platforma „Shop42” nu este responsabilă nici pentru eventuale pagube directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din tranzacțiile pe care le efectuează ca urmare a vizionării unor anunțuri în cadrul platformei Shop42 și atenționează și recomandă Utilizatorilor să verifice temeinic seriozitatea partenerilor de tranzacții.

Platforma Shop42 are dreptul de a monitoriza, șterge sau bloca un anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă „Termenii și Condițiile” în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat ofensator sau este contrar bunelor practici, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală.

De asemenea, Platforma Shop42 își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge în orice moment orice cont de utilizator care nu respectă „Termenii și Condițiile” și/sau folosește platforma în scopuri care contravin legilor în vigoare, afectează securitatea platformei și/sau a imaginii acesteia, ori la solicitarea autorităților competente.
Platforma Shop42 nu garantează corectitudinea și/sau veridicitatea informațiilor existente în cadrul unui Anunț, precum, dar fără a se limita la calitatea, disponibilitatea, prețul, sau orice alte elemente aferente Produselor sau Serviciilor oferite de Utilizatori.

Conform legilor in vigoare, Platforma Shop42 va anunța autoritățile imediat ce va observa anunțuri sau alte activități cu aparență nelegală desfășurate prin cadrul acesteia.

Platforma Shop42 are dreptul de organiza studii, teste și sondaje, cu scopul optimizării și/sau îmbunătățirii platformei și a experienței Utilizatorilor.


b. Utilizator

Utilizatorul are dreptul de beneficia de serviiciile oferite de platforma Shop42, cu condiția ca acțiunile acestuia să fie în concordanță cu prezentul contract și legile în vigoare.

Utilizatorii au obligația de a nu folosi un limbaj licențios în cadrul anunțurilor sau mesajelor folosite pentru comunicarea între utilizatori.

Utilizatorii au obligația de a respecta prezentul contract și legile în vigoare și nu pot folosi platforma Shop42 pentru orice activitate ilegală prin folosirea modulului de publicare a anunțurilor sau modulului de mesagerie pentru comunicarea dintre aceștia.

Utilizatorul are obligația de a nu genera prejudicii beneficiarului platformei Shop42, în caz contrar acesta va plăti daune interese în cuantum egal cu prejudiciile suferite de către furnizorul de servicii, platforma Shop42.

Utilizatorul are obligația de a aduce la cunoștință beneficiarului platformei Shop42 și/sau autorităților competente orice activitate suspectă a fi ilegală, anunț sau Utilizator care se presupune că nu respectă condițiile prezentului contract și a legislației în vigoare.


i. Vânzător

Utilizatorul care postează spre vânzare anunțuri și servicii, se obligă să respecte Termenii și Condițiile prezentului contract și legislația în vigoare, sens în care declară pe propria răspundere că este proprietarul drepturilor de autor și/sau proprietate intelectuală a conținutului Anunțului și garantează starea reală și legală a produsului/produselor ori serviciilor ce fac obiectul unui anunț, și de asemenea că nu afectează drepturile platformei Shop42 sau a unor terțe persoane.

Prin adăugarea unui Anunț, Utilizatorul declară că a citit, înțeles și a acceptat necondiționat Termenii și Condițiile prezentului contract. 

În afara anunțului sau, Utilizatorului îi este strict interzisă preluarea altor informații pentru redistribuirea și/sau republicarea totală sau parțială a acestora, fără a avea acordul scris al Beneficiarului acestora.

Utilizatorilor le este interzis să publice anunțuri dublate/multiple cu prezentarea aceluiași produs în vederea obținerii unei vizibilități mai bune în considerentele Utilizatorului. Pentru a combate aceste practici, platforma Shop42 poate identifica astfel de anunțuri, adresele de email, numere de telefon și adrese IP și are dreptul de a elimina astfel de anunțuri.

Utilizatorul nu are dreptul de a insera în cadrul unui anunț, promovarea unui alt produs și/sau serviciu decât cel care face obiectul anunțului.

Utilizatorul are obligația de a folosi pentru reclamă doar modulul destinat acestui tip de promovare.


ii. Cumpărător

Utilizatorul care achiziționează produse/servicii are obligația să respecte prezentul contract și legile în vigoare pentru orice tranzacție pe care o desfășoară cu un alt Utilizator care promovează orice produs/serviciu spre vânzare prin intermediul platformei „Shop42”.


Utilizatorul are dreptul de a reclama orice eveniment/ anunț/ Utilizator care nu este în concordanță cu prezentul contract și/sau legislația în vigoare.7. Confidenţialitate şi GDPR

a. Condiţii generale

Părțile vor păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor și cunoștințelor obținute pe durata derulării acestui contract, cu excepția cazului în care aceste informații și cunoștinte se află în general la dispoziția publicului.

Dezvăluirea informațiilor confidențiale nu atrage răspunderea părții dacă a fost făcuta autorităților abilitate la cererea acestora.

b. Condiţii speciale - Protejarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal


i. Cadru Legislativ

Prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice, sunt reglementate prin:

• Regulamentul UE 679/2016
• Directiva 2000/31/CE
• Directiva 2002/21/CE
• Directiva 2002/58/CE


ii. Date cu caracter personal şi prelucrarea acestora

Prin “date cu caracter personal” vom înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin “prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin “restricționarea prelucrării” intelegem marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.


iii. Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este societatea AVANGARDIS SRL cu sediul în Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/VII, cladirea Nord City Tower, etaj.8, 077190 Romania, cu J23/1768/2015 și CUI 34575445, care este deținătorul legal al platfomei Shop 42 și care furnizează utilizatorilor serviciile în conformitate cu regulile menționate în prezentul înscris intitulat “Termeni și condiții”.


iv. Principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ("legalitate, echitate și transparență");
• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
• adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
• exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");
• păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, ("limitări legate de stocare");
• prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate").


v. Date/informații care pot fi colectate de către operator ca urmare a furnizării acestora direct de către utilizator

În funcție de opțiunea utilizatorului privind modul de conectare/înregistrare în vederea accesării/utilizării serviciilor oferite de Shop42, operatorul poate colecta următoarele date/informații:

• nume, prenume, pseudonim, adresa de email, în cazul în care utilizatorul optează să se înregistreze folosind contul Google;
• nume, prenume, pseudonim, ID-ul, sex, vârsta, e-mail, în cazul în care utilizatorul optează să se înregistreze folosind contul de Facebook;
• datele cardului dvs. de credit în cazul în care doriți să achiziționați serviciile noastre cu plată așa cum sunt definite în Termenii de utilizare
• numărul de telefon mobil, în cazul în care utilizatorul optează să se înregistreze folosind telefonul mobil
• informații despre computerul utilizatorului și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv
adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
• informații furnizate de către utilizator cu prilejul creării conturilor, și/sau în scopul de a se abona la notificările ce urmează a fi transmise prin e-mail, și/sau furnizate cu prilejul utilizării serviciilor/informațiilor care sunt generate în timpul utilizării serviciilor, și/sau cu prilejul achiziționării de produse, publicațiile, opiniile, etc.


vi. Date cu caracter personal furnizate de către, sau cu privire la persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani

Serviciile oferite de platforma Shop 42 nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectează cu intenție sau cu buna-știință date cu caracter personal care vizează persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. În cazul în care se constată că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, a furnizat date cu caracter personal, acestea vor fi șterse de îndată. Aceeași măsură va fi aplicată și în cazul în care se constată că o terță persoană a furnizat date cu caracter personal care vizează o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

vii. Scopul procesarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi folosite numai cu respectarea dispozitiilor legale.

În mod frecvent datele cu caracter personal vor fi folosite pentru:

• executarea contractului care urmează a fi încheiat sau care a fost încheiat;
• în cazul în care operatorul este constrâns de o obligație legală și/sau regulament;
• cu consimțământul utilizatorului, cu mențiunea ca în acest caz vor fi anunțate scopul și categoria de date cu caracter personal care urmează și/sau trebuie procesate.

viii. Asigurarea securizării platformei

Utilizarea datelor precum numărul de telefon mobil, datele din jurnale și identificatorii unici de dispozitiv, va fi facută în scopul administrării și protejării Platformei Shop 42.

Securizarea presupune și analizarea/verificarea comunicărilor făcute prin intermediul funcției de chat în scopul prevenirii eventualelor fraude, precum și pentru blocarea mesajelor de tip spam sau care au un caracter obscen și/sau abuziv care pot fi trimise/provin de la un alt utilizator.


ix. Drepturile Utilizatorilor

În conformitate cu Regulamentul 679/2016 utlizatorul are următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita accesul la datele sale personale, drept care se materializează prin eliberarea de către Operator a unei copii a datelor personale, dând posibilitatea verificarii procesării legale a acestor date.

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date aparţinând Utilizatorului.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale. 
Exercitrea acestui drept permite Utilizatorului să solicite suspendarea procesării datelor sale personale în urmatoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării datelor, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale. Exercitarea acestui drept consta în solicitarea de a șterge datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive temeinice care să permită continuarea procesării.

Dreptul de opunere la prelucrarea datelor personale. Exercitarea acestui drept presupune formularea de obiecțiuni asupra prelucrării, prin invocarea unui interes legitim, în cazul în care există un impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Mai mult, utilizatorul are dreptul de a obiecta în cazul prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, cu excepția cazurilor în care Operatorul demonstrează existența unor motive legitime în vederea continuării procesarii acestor date, motive care sunt superioare drepturilor și libertăților Utilizatorului.

Dreptul de a solicita transferul datelor personale. Exercitarea acestui drept presupune transferul datelor către Utilizator sau către un terț desemnat de acesta. Furnizarea se va efectua într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de dispozitiv, cu mențiunea că se aplică numai informațiilor automate pentru care Utilizatorul și-a dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care Operatorul a utilizat informațiile pentru a încheia contractul.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor personale. Exercitarea acestui drept nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care Operatorul a efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ca regulă, Operatorul nu va percepe nicio taxă, cu excepția cazurilor în care solicitările Utilizatorilor au un vădit caracter neîntemeiat, sunt excesive și/sau repetate. În aceste din urmă cazuri, Operatorul va solicita o taxă rezonabilă.

Ca regulă generală, termenul de răspuns este de o lună, cu excepția cazurilor în care solicitările Utilizatorilor prezintă o complexitate deosebită, când termenul de răspuns poate depăși acest termen.

 

x. Comunicare și Marketing

Operatorul va comunica Utilizatorului prin intermediul e-mail, SMS sau prin notificări de aplicație, informații care vizează confirmarea înregistrării și/sau dacă înregistrarea anunțurilor este valabilă/expirată, precum și orice alte mesaje tranzacționale în legătură cu serviciile oferite. Întrucât transmiterea/comunicarea de mesaje tranzactionale este esențială pentru desfășurarea activității Platformei, există posibilitatea ca Utilizatorul să nu poată renunța la aceste mesaje.

Totuși, Utilizatorul are dreptul de a solicita oricand ca Beneficiarul/Operatorul sa nu mai furnizeze mesaje de tip marketing, accesand link-ul de dezactivare din e-mail sau SMS sau prin modificarea setarilor de comunicare din contul Utilizatorului, In situatia in care Utilizatorul iintampina probleme in privinta modificarii setarilor de comunicare din contul sau, va contacta Beneficiarul/Operatorul folosind Formularul de Contact.

Utilizatorul va primi comunicări de marketing, în cazurile prezentate mai jos, dar fără ca enumerarea acestora să fie limitativă:

• a solicitat astfel de informații;
• utilizează Platforma sau serviciile oferite;
• a furnizat detalii când a intrat într-o competiție;
• s-a înregistrat pentru o promoție.


xi. Persoanele care pot lua la cunoștință de datele personale

Exista posibilitatea de a furniza datele personale cu părțile menționate mai jos, în scopul prevăzut în secțiunile vii și viii.

Companiile din grup sau afiliate - Beneficiarul Platformei Shop 42 poate furniza datele Utilizatorului, altor companii care fac parte din grupul Beneficiarului care se situează atât în interiorul cât și în afara Spațiului Economic European, și care oferă sprijin pentru furnizarea serviciilor de operare a afacerilor, cum ar fi, dar fără a se limita la, îmbunătățiri ale produselor, asistență pentru clienți și mecanism de detectare a fraudei. Orice furnizare de date va fi supusă măsurilor de protecție impuse de lege.

Furnizori de servicii terțe - Beneficiarul poate încheia contracte cu diverși furnizori de servicii terțe care sunt indispensabile în vederea asigurării și furnizării anumitor componente ale seviciilor furnizate de către Beneficiar, cum ar fi echipamente de stocare în cloud precum Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute, etc.. Furnizorii de servicii pot fi localizați în interiorul sau înafara zonei "SEE". Orice furnizare de date, va fi supusă măsurilor de protecție/securitate impuse de lege.

Furnizori de publicitate și de analiză - Beneficiarul poate distribui informațiile/datele în format neidentificabil, furnizorilor de analiză care ajută la efectuarea analizei privind modul în care Utilizatorii folosesc Platforma. Acestă furnizare are ca scop îmbunătățirea serviciilor, monitorizarea și raportarea eficacității livrării de campanii către parteneri de afaceri și pentru analiza internă companiei. Pentru mai multe informații, consultați Politica noastră privind cookies.

Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele - Beneficiarul poate divulga datele personale ale Utilizatorului autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale sau de reglementare.

Beneficiarul are dreptul să vândă total sau parțial afacerea/fondul de comerț sau să fuzioneze cu o altă companie. În cazul în care are loc o modificare în cadrul companiei Beneficiarului, noii proprietari pot folosi datele personale ale Utilizatorilor în aceleași condiții prevăzute în prezenta reglementare.

Informații disponibile publicului - În cazul în care Utilizatorul postează un articol pentru vânzare, poate alege că anumite informații personale să fie vizibile altor utilizatori Shop 42. Acestea pot include numele, prenumele, adresa de e-mail, locația și numărul de contact. Important de reținut este că toate aceste informații pe care le furnizați altor Utilizatori, deschide posibilitatea acestora din urmă de a le distribui altor persoane.

Transferul de date personale se va realiza numai în țări care sunt considerate ca oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către Comisia Europeana. Recomandăm a se vedea European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.

După împrejurări, există posibilitatea ca în privința anumitor furnizori de servicii, să fie utilizate contracte specifice aprobate de Comisia Europeană care oferă date personale cu aceeași protecție pe care o are în Europa. Recomandam a se vedea European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

De asemnea, există posibilitatea ca în cazul utilizării de furnizori de servicii cu sediul în SUA, acestora din urmă să le fie transferate date, dacă fac parte din Protecția de confidențialitate care le cere să ofere o protecție similară datelor cu caracter personal împărtășite între Europa și SUA. Recomandăm a se vedea European Commission: EU-US Privacy Shield.


xii. Locul şi timpul stocării datelor

Datele colectate vor fi stocate și procesate în servere securizate. Termenul pentru păstrarea datelor personale se va întinde pe o perioadă necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care s-a făcut colectarea, cu respectarea cerințelor legale.


xiii. Măsuri privind organizarea şi securitatea prelucrării datelor/informaţiilor

Operatorul de date cu caracter personal, va implementa măsuri tehnice și organizatorice care să asigure protejarea acestora. Datele/informațiile personale vor fi stocate pe servere cu nivel ridicat de securitate, fără ca acest lucru să poată fi interpretat în sensul că operatorul oferă garanții absolute în ceea privește înlăturarea oricărui risc privind accesarea datelor de către terți neautorizați.


xiv. Pagini de internet aparţinând terţilor

Întrucât există posibilitatea ca platforma Shop 42 să conțină trimiteri către pagini de internet sau aplicații aparținând unor terți, în situația în care utilizatorul decide să navigheze pe asemenea pagini sau să acceseze asemenea aplicații, își asumă obligația de a lua cunoștință de politica de confidențialitate a terților.

Totodată utilizatorul este informat că operatorul nu controlează paginile/aplicațiile aparținând terților și că nu poate fi responsabil de niciun prejudiciu pe care l-a suferit ca urmare a navigării/accesării paginilor de internet/aplicațiilor aparținând terților.


xv. Autoritatea pentru Protecția Datelor

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor, website: www.dataprotection.ro


xvi. Contact Operator date cu caracter personal

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția acestora este Paul Mihuș, iar atât acesta cât și Operatorul pot fi contactați prin email sau formularul pus la dispoziție în cadrul platformei Shop42 la secțiunea „Contact”.


c. Cookies

i. Ce este un cookie?

Conform wikipedia, „Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când
accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt: reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”.

Termenul „cookie” este un cuvânt englez (biscuit, pronunție: /ˈkuˌki/). În informatică el este derivat din termenul „magic cookie”, un concept des utilizat în IT. În general cuvântul „cookie” cu acest sens este folosit și în alte limbi; doar în terminologia tehnică francofonă s-a încercat traducerea lui prin termenul témoin („martor”).”

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați pagina https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.


ii. Care este scopul cookies?

Scopul folosirii cookies, este:

• de a obține informații cu privire la navigarea în cadrul platformei Shop42 și stocarea preferințelor dumneavoastră, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite de platforma Shop4;
• pentru a vă prezenta reclame conform interesului și preferințelor dvs;
• pentru a detecta activități frauduloase și a întări securitatea platformei „Shop42”.

Platforma „Shop42” va colecta și/sau stoca total sau parțial informațiile permise în conformitate cu selecția și acordul dumneavoastră în ceea ce privește setările personale asociate pentru folosirea cookies.


iii. Tipuri de cookies si plug-ins

 Nume Scop Durata
PHPSESSID Păstrează sesiunea utilizatorului activă Sesiune curentă
cookiesPref Este folosit pentru memorarea consimțământului de acceptare a cookie-urilor pe acest site 30 zile
listType Este folosit pentru a reține preferința utilizatorului în afișarea anunțurilor sub formă de listă sau galerie 24 ore
popAd Este folosit pentru a bloca afișarea unui mesaj de tip popup timp de 7 zile de la ultima vizualizare 7 zile
qos_token Este folosit ca mijloc de evaluare a accesului limitat la servere și la alte servicii oferite de osm.org. 1 ora
_ga Înregistrează un ID unic pentru date statistice Google Analytics 2 ani
_gid Înregistrează un ID unic pentru date statistice Google Analytics 24 ore
_gat_gtag_[property_id] Limitează colectarea datelor statistice Google Analytics pe site-uri cu trafic ridicat 1 minut

 


d. Reclame

Reclamele sunt acele materiale publicitare prin care sunt promovate anumite produse, servicii, etc., distribuite în spațiul public sau privat, care în mediul virtual, pot conține linkuri care redirecționează Utilizatorul către alte pagini web/aplicații/programe. În eventualitatea redirecționării către alte pagini web/aplicații/programe, Utilizatorul ia la cunoștință că acestea au propria politică de colectare a informațiilor/termeni și condiții, iar prin accesarea acestora își asumă toate riscurile care decurg din aceasta.

Platforma Shop42 nu este răspunzătoare de politica de confidențialitate practicată de terțe pagini web/aplicații/programe și de colectarea datelor cu caracter personal sau a oricăror altor tipuri de date și prejudiciile pe care acestea le pot cauza Utilizatorului.

În conformitate cu politica de confidențialitate și legislația în vigoare, Platforma Shop42 răspunde doar pentru datele colectate cu acordul Utilizatorului în cadrul acesteia.8. Drepturile de autor

Conținutul platformei Shop42 incluzând, dar fără a se limita la programe, aplicații, imagini și text sunt proprietatea Shop42 și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu
modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii.

Preluarea oricăror informații și/sau date din cadrul platformei Shop42 în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Beneficiarului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.9. Forţă Majoră

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut dupa încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin acest contract. Partea care invocă forța majoră are obligația de a o aduce la cunoștință în scris în maxim 5 (cinci) zile calendaristice.

Forța majoră trebuie demonstrată pe baza unui certificat corespunzător emis de autoritățile competente.10. Plângeri şi Contestaţii

Orice Utilizator are obligația să depună o plângere sau sesizare pentru orice eveniment cu privire la activitățile considerate a fi nelegale desfășurate de către un alt Utilizator în cadrul platformei Shop42, către deținătorul plarformei Shop42 sau către autoritățile competente în cel mai scurt termen de la sesizarea evenimentului, conform legilor în vigoare.

De asemenea, orice Utilizator are dreptul să depună o plângere sau sesizare cu privire la serviciile oferite de platforma Shop42 către deținătorul acesteia sau Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (www.anpc.gov.ro).

Plângerile și/sau sesizările care vor fi adresate deținătorului platformei Shop42 vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe website și trebuie să conțină următoarele date minime de identificare:

• Datele Utilizatorului reclamant
• Datele Utilizatorului reclamat
• Detaliile anunțului/anunțurilor ce fac obiectul sesizării sau plângerii
• Descrierea evenimentului sesizat

 

Plângerile/sesizările care vizează încălcarea termenilor și condițiilor vor fi analizate de platforma Shop42 și răspunsul se va transmite în maxim 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării în cazul în care sesizarea conține toate datele necesare analizei, în caz contrar platforma Shop42 va reveni cu solicitare de clarificare și termenul de răspuns se va calcula de la primirea clarificărilor finale care conțin datele necesare pentru analizarea plângerii sau sesizării efectuate.

În funcție de plângerea sau sesizarea primită, deținătorul platformei Shop42 va întreprinde acțiuni precum dar fără a se limita la:

• va remedia defecțiunea/disfuncționalitatea sistemului în cazul unor sesizări tehnice;
• va corecta erorile tehnice sau de altă natură care vizează platforma Shop42;
• va bloca anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile prezentului document;
• va dezactiva orice anunț cu conținut licențios, neadecvat sau nelegal;
• va dezactiva contul Utilizatorului care folosește platforma în alte scopuri decât cele prevăzute și nu respectă Termenii și Condițiile din prezentul document;
• va sesiza autoritățile competente în cazul depistării unor practici nelegale efectuate de către Utilizatori în cadrul platformei Shop42.

Orice plângere care vizează aspecte de natură penală și/sau contravențională se va adresa autorităților competente și răspunsul va fi în concordanță cu termenul legal.11. Legea Aplicabilă

Prezentul contract este guvernat de legea română.12. Dispoziţii Generale

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil și ale legislației incidente în vigoare. Prezentul contract se constituie din clauze acceptate de către Utilizator fără obiecțiuni din momentul în care a luat la cunoștință de acestea prin bifarea căsuței și crearea contului de Utilizator în cadrul Platformei Shop42.